ARCHA V TÝDNU  7.-14.4.2019

Pozvánky na celocírkevní akce sledujte prosím na nástěnce nebo na webu cb.cz

*
Po nedělní bohoslužbě zveme na kávu v kavárně a vestibulu 

*

8. 4. v 18:00 (po)Pracovní sejití starších sboru

*

9.4. v 9:00 (út)Společné čtení Žalmů v rámci akce 40 dní s Biblí
Rozpis čtení ve vestibulu nebo na www.cb.cz

*

9.4. v 18:00 (út) Kurz Alfa

*

 10.4. v 18:30 (st) Biblická hodina
SPOLEČENSTVÍ KRISTOVY CÍRKVE – Lid prokazující lásku aneb chápe mne mé společenství? Nesu druhé stejně jako Kristus mne?

*

14. 4. v 18:00 (ne) Jarní koncert komorního orchestru Bona Nota

TERMÍN DO KALENDÁŘE

12. 5. (neděle po bohoslužbě) Členské shromáždění
– hlasování o odkupu budovy

PRAVIDELNĚ 

Nedělní bohoslužba Neděle 9:30 (modlitby v 9:00)

Anglický klub Pondělí 17:00 (2. a 4. pondělí)

Kurz Alfa Úterý 18:00 

Seniorklub Středa 17:00 

Seniorklub cvičení Čtvrtek 9:00 

Awana klub Čtvrtek 17:00 

Dorost Pátek 16:30

Mládež Sobota 18:00

Evergreeni Neděle 17:30

Kategorie: Novinky