ARCHA 8. – 15. 2. 2015

MIMOŘÁDNĚ

Dnes po bohoslužbě krátká „rodičovská schůzka“ střední besídky (v místnosti besídky)

*

11. 2. 13 – 18 hodin (st) Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2015/2016

*

11. 2. V 18:15 (st) Biblická hodina – Úvod do Petrových epištol
(téma: Petr – z nádeníka apoštolem)

PŘIPRAVUJEME

od 24. 2. Kurz Alfa

*

8. 3. v 13.30 (ne) Výroční členské shromáždění s volbou starších sboru na nové funkční období

*

14. – 15. 3. Konference Přihořívá, téma „MOC a NEMOC RODINY“

*

25. 2. – 5. 4. Akce 40 dní s Biblí, téma „Zápasy Božího člověka“

*

7. 3., 21. 3., 4. 4. a 18. 4. v 15:00 (so) Kurz šití technikou patchwork v Arše 
(bližší informace na nástěnce nebo u Martiny Čapkové)

*

18. – 25. 7. Tábor Awany (přihláška na stole)

 

PRAVIDELNĚ

Nedělní bohoslužba Ne 9:30

Anglický klub Po 17:00 2. a 4. po v měsíci

Kurz Alfa Út 18:00 (od 24.2.)

Seniorklub St 16:45

Biblická hodina St 18:15

Awana klub Čt 17:00

Klub maminek Čt 9:00/ob týden

Dorost Pá 16:30

Mládež So 18:00

Evergreeni Ne 18:00

Kategorie: Novinky