ARCHA 9. – 16. 2. 2014

 JEŠTĚ DNES

Příspěvky do sociálního fondu můžete posílat na účet sboru 2000380583/2010 v.s. 77+prvních šest čísel vašeho rodného čísla 

MIMOŘÁDNĚ

V době jarních prázdnin 10. – 14. 2. není biblická hodina, Awana, dorost a mládež

*

kazatel Martin Tabačan má 10. – 12. 2. dovolenou

*

14. – 16. 2. (pá – ne) Setkání Univerzitního křesťanského hnutí v Arše

PŘIPRAVUJEME

18. 2. – 18. 3. Pět večerů o výchově dětí (pořádá NOE – ZŠ – info na nástěnce a na webu)

*

23. 2. v 16:00 (ne) Filipíny – přednáška F. Krampoty

*

9. 3. ve 13.30 (ne) Výroční členské shromáždění

PRAVIDELNĚ

Nedělní bohoslužba (ne 9:30, modlitby 9:00)

Anglický klub (pondělí 17:00/ob týden)

Seniorklub (středa 17:00)

Biblická hodina (středa 18:15)

Sejití maminek (čtvrtek 9:00/ob týden)

Awana klub (čtvrtek 17:00)

Dorost (pátek 16:30)

Mládež (sobota 18:00)

Evergreeni (neděle 18:00)

Pastýřská služba (po bohoslužbě je vpředu v sále připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

Kategorie: Novinky