ARCHA 9. – 16. 3. 2014

JEŠTĚ DNES

13:30 Výroční členské shromáždění

MIMOŘÁDNĚ

11. 3. v 16:00 (út) Pět večerů o výchově dětí (ve škole NOE, Zborovské nám. 2018)

*

od 12. 3. 40 dní s Biblí (rozpisy na stole ve vestibulu)

*

12. 3. v 18:15 (st) Biblická hodina  (téma: Jakou píseň Bůh zpívá v Arše?)

*

16. 3. v 15:30 (ne) Seniorátní setkání v CB Hradec Králové

pro všechny, kdo se aktivně podílejí na práci ve sborech v jakékoliv roli

téma: Jak (ne) vyhořet

řečník: D. Novák

PŘIPRAVUJEME

17. 3. v 18:00 (po) Deskové hry pro všechny, co si rádi hrají

*

5. a 6. 4. Konference Přihořívá v Kutné Hoře – přihláška a informace na www.cb.cz

PRAVIDELNĚ

Nedělní bohoslužba (ne 9:30, modlitby 9:00)

Anglický klub (pondělí 17:00/ob týden)

Seniorklub (středa 17:00)

Biblická hodina (středa 18:15)

Sejití maminek (čtvrtek 9:00/ob týden)

Awana klub (čtvrtek 17:00)

Dorost (pátek 16:30)

Mládež (sobota 18:00)

Evergreeni (neděle 18:00)

Pastýřská služba (po bohoslužbě je vpředu v sále připravený jeden ze starších sboru k rozhovoru a k modlitbě)

Kategorie: Novinky