ARCHA 9. – 16.  2014

MIMOŘÁDNĚ

10. 11. v 18:00 (po) Klub deskových her pro malé i velké

*

12. 11. v 18.15 (st) Biblická hodina – Jít do služby nebo do práce?

téma: vztah víry a zaměstnání, skloubení práce a služby Bohu

 PŘIPRAVUJEME

17. 11. v 9:00 (po) NOE – Křesťanská základní škola pořádá
Den otevřených dveří 

*

29. 11. v 15:00 (so) Adventní vyrábění pod vedením Mirky Chlupové

PRAVIDELNĚ

Nedělní bohoslužba (neděle 9:30, modlitby 9:00)

English Club (pondělí 17:00 2. a 4. pondělí)

Alfa kurz (úterý 18:00)

Seniorklub (středa 16:45)

Biblická hodina (středa 18:15 )

Sejití maminek (čtvrtek 9:00/ob týden)

Awana klub (čtvrtek 17:00)

Dorost (pátek 16:30)

Mládež (sobota 18:00)

Evergreeni (neděle 18:00)

Kategorie: Novinky