ARCHA V TÝDNU  9.-16.12.2018

Připomínáme, že Vaše finanční dary, které poukazujete našemu sboru přes účet,  musí být připsány na účet sboru nejpozději do 31.12. 2018, abyste si je mohli odečíst ze základu daně za rok 2018. Dary můžete také předat i v hotovosti.
Potvrzení o darech Vám předáme v lednu 2019.

Číslo účtu: 2000380583/2010
Variabilní symbol:  11 + prvních 6 čísel rodného čísla  nebo IČ.

DĚKUJEME, že finančně přispíváte na práci sboru.

*

10. 12. v 17:30 (po) Sejití volební komise pro volby do staršovstva

*

11.12. v 18:00 (út) Kurz Alfa

*

16.12. v 9:30 (ne)  3. ADVENTNÍ NEDĚLE
Bohoslužba, kázání J. Macek

*

16.12. v 18:00 (ne) Klub deskových her

PŘIPRAVUJEME

18.12. v 18:00 (út) Večer kurzu Alfa pro všechny
na téma „Jak prožít život naplno“

24.12. v 23:00 Štědrovečerní bohoslužba

25.12. v 9:30 Bohoslužba na Boží hod

Od 15. 2. 2019 Manželské večery

PRAVIDELNĚ 

Nedělní bohoslužba Neděle 9:30 (modlitby v 9:00)

Anglický klub Pondělí 17:00 (2. a 4. pondělí)

Kurz Alfa Úterý 18:00 

Seniorklub Středa 17:00 

Seniorklub cvičení Čtvrtek 9:00 

Awana klub Čtvrtek 17:00 

Dorost Pátek 16:30

Mládež Sobota 18:00

Evergreeni Neděle 17:30

.

Kategorie: Novinky