Hrabě Zinzendorf

V neděli 15. 1. v 16 hodin
zveme do ARCHY na přednášku kazatele Daniela Heczka
HRABĚ ZINZENDORF – život a vliv člověka, který se setkal s Boží láskou.

Studium Bible – biblické hodiny

Srdečně zveme na nový cyklus studia Bible – biblických hodin na téma Pít z pramene.
Budeme se zabývat Lukášovým evangeliem.
NOVĚ NABÍZÍME k setkáním i NOVÝ ČAS.
Budeme se setkávat:
v 15.00 a v 18.15.
Vyberte si čas, který je pro Vás příhodnější a přijďte „pít z čistého pramene evangelia Lukáše“

Kde je Bůh, když to bolí? (Noemi)

Rút 1:1-22 Římanům 8:35-39
   

Významný soudobý teolog John Stott pověděl: Skutečnost utrpení je nepochybně tou jedinou, největší výzvou ohledně křesťanské víry.Žádný člověk nechce prožívat bolest. Čas od času se nad námi vznáší otázka: „Mohl by existovat dobrý Bůh, který by nechtěl, abychom se měli dobře?“ Anebo otázka: „Existuje-li Bůh, proč se dějí zlé věci?“ Anebo ještě trochu jinak: „Existuje-li Bůh, proč se dějí dobrým lidem zlé věci?“ Ano. Je možné na to odpovědět prostě: „Inu, protože je svět zlý a je v moci toho zlého.“ Celý článek