2012-10-28 Děkuji, mám dost!

Jednou kdesi v zahraničí jsem si koupil krabici s obyčejným polotučným mlékem. Když jsem si pak mléko nalil, začal jsem studovat etiketu, jak je mým zvykem. A víte, co jsem se dočetl? Contains milk – obsahuje mléko! Na jednu stranu mne potěšilo, že ona tekutina obsahuje mimo jiné i mléko. Na druhou stranu jsem trochu znejistěl a řekl jsem si, že doma musím prostudovat pečlivěji krabice s mlékem, které kupuji. A má nejistota vzrostla… Celý článek

Oznámení z neděle 18. 11. 2012

ARCHA 18. – 25. 11. 2012

Ještě dnes

Na stole ve vestibulu je k dispozici Sborový list.

*

15.00 Společná návštěva výstavy „Pod Davidovou hvězdou“

Sraz u Státního okresního archivu na Bělobranském náměstí

*

18.00 Studentská bohoslužba

Mimořádně

23. – 24. 11. (pá – so) Houba v H.Králové (mládež)

*

24. 11. V 9.00 (so) Sejití hlavních vedoucích klubů Awany

*

25. 11. v 18.00 (ne) Večer modliteb a chval

*

25. 11. v 19.00 (ne) Modlitební sejití starších sboru

Připravujeme

Nabízíme knihu o životě a díle Aloise Adolfa za velmi výhodnou cenu. Objednávkový list na stole ve vestibulu.

*

Nabízíme i pomůcku ke čtení na každý den – objednávkový list taktéž na stole ve vestibulu.

*

Objednávkový list na časopis Brána na stole ve vestibulu.

Adventní – vánoční Archa

27. 11. 2011  Večer modliteb a chval 18:00
2. 12. 2011  Adventní kavárna 18:00
 4. 12. 2011  Mládežnická bohoslužba 18:00
 11. 12. 2011  Svítání dne – bohoslužba za sloupem 18:00
 13. 12. 2011  Proč Vánoce? – vánoční program Kurzu Alfa 18:00
 18. 12. 2011  Dětská vánoční slavnost – pro děti i dospělé 10:00
 21. 12. 2011  Vánoční seniorklub 16:45
 24. 12. 2011  Tichá noc? Svatá noc! – Štědrovečerní bohoslužba 23:00
  25. 12. 2011  Vánoční bohoslužba 10:00
  31. 12. 2011  Bohoslužba na závěr roku 17:00
 1. 1. 2012  Život začíná koncem – Novoroční bohoslužba 10:00
 8. 1. 2012  Tříkrálový koncert komorního orchestru Bona Nota 18:00