Pozvánka do Východočeského muzea na pardubický zámek

Na neděli 8.12. od 14 hodin připravilo o.s. Elim Pardubice pro zájemce z řad svých členů, pro seniory, ale i pro další členy sboru CB a naše přátele návštěvu Vč. muzea na pardubickém zámku.

Je to mimořádná příležitost vidět unikátní expozice. Co tedy navštívíme?

Společně:

–  kapli Tří králů – je z doby Viléma z Pernštejna, je nově zrekonstruovaná a návštěvníkům  se otevírá jen při výjimečných příležitostech (jako je tato 😉 )

–  v gotickém sále monumentální a mysteriózní křišťálovo-bronzový betlém vážící 3,5 tuny, se zvláštní světelnou atmosférou (materiál: brazilský křišťál, bronz, mosaz, dřevo)

–  výstavu starých hraček – ze sbírek M. Widenského, který bude od 15 hodin osobně představovat své exponáty a promítat ze starých promítaček

Individuálně:

–  výstavu „Betlémská tradice v dílech řezbářů“, doplněnou o předvádění práce  řezbáře F. Malého ze Sebranic

–  výstavu železničních modelů – Svět železnic

–  kteroukoli ze stálých expozic muzea (české sklo, expozice zbraní, peníze v Čechách v 16. století, příroda Východních Čech a další)

Navíc bude v rytířském sále probíhat ochutnávka vánočních dobrot, takže se máme na co těšit!

Vzhledem k tomu, že je třeba znát přesný počet návštěvníků, je nutné se osobně přihlásit na přihláškový arch v Arše (stůl ve vestibulu) nebo přímo u vedoucího výpravy Vladimíra Lukáše.

Kategorie: Novinky