Církev bratrská   http://portal.cb.cz/

Pardubická farnost Církve římskokatolické   http://www.farnost-pardubice.cz/

Církev Slovo života   http://slovopardubice.cz/

Českobratrská církev evangelická   http://pardubice.evangnet.cz/

Církev adventistů sedmého dne   http://pardubice.casd.cz/

NOE – Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích   http://www.skola-noe.cz/

Awana Intl.   http://www.awana.cz/

Dorostová unie   http://www.dorostovaunie.cz/

Odbor mládeže RCB   http://www.cb.cz/mladez/

ZMA – Zahraničně misijní agentura   http://www.jdete.org/cz

Bona Nota – Komorní smyčcový orchestr   http://www.bonanota.cz/cz/ahome.htm

ETS – Evangelikální teologický seminář   http://www.etspraha.cz/

KAM – Křesťanská akademie mladých   http://www.kam.cz/

ACET   http://www.acet.cz/

DD Obnovlenie Mariupol, Ukrajina 

Atleti v Akci   http://www.atletivakci.cz/