Náš časopis se jmenuje SBOROVÝ LIST a je občasníkem Společenství Archy – Sboru Církve bratrské v Pardubicích. Je souhrnem dění, zkušeností, podnětů a informací v tištěné podobě, kterou si každý může zakoupit a odnést domů. Zde Vám předkládáme náš sborový časopis v elektronické podobě.

Na prohlížení posledních čísel SL ve formátu PDF se používá Adobe Acrobat Reader (cca 40 MB)

Starší ročníky dostupné na vyžádání u redaktorů, v kanceláři sboru nebo správce webových stránek.

Rok 2019

Sborový list 2019/3-4

Rok 2018

Sborový list 2018/10-11

Sborový list 2018/7-9

Sborový list 2018/5-6