Sborový list v PDF

Náš časopis se jmenuje SBOROVÝ LIST a je občasníkem Společenství Archy – Sboru Církve bratrské v Pardubicích. Je souhrnem dění, zkušeností, podnětů a souhrnem informací v tištěné podobě, kterou si každý může zakoupit a odnést domů. My Vám předkládáme náš sborový časopis v elektronické podobě.

Na prohlížení posledních čísel SL ve formátu PDF se používá Adobe Acrobat Reader (cca 40 MB)

Rok 2017

Sborový list 2017/1-2

Rok 2016

Sborový list 2016/10-12

Sborový list 2016/7-9

Sborový list 2016/4-6

Sborový list 2016/2-3

Sborový list 2016/1

Rok 2015

Sborový list 2015/10-11

Sborový list 2015/7-9

Sborový list 2015/5-6

Sborový list 2015/3-4

Sborový list 2015/2 – Speciál k volbě staršovstva (určen jen pro členy sboru)

Sborový list 2015/1

Rok 2014

Sborový list 2014/9-10

Sborový list 2014/7-8

Sborový list 2014/4-6

Sborový list 2014/2-3

Sborový list 2014/1

Rok 2013

Sborový list 2013/10-11

Sborový list 2013/7-9

Sborový list 2013/05-06

Sborový list 2013/03-04

Sborový list 2013/01-02

Rok 2012

Sborový list 2012/09-10

Sborový list 2012/06-08

Sborový list 2012/04-05

Sborový list 2012/02-03

Sborový list 2012/01

 

Rok 2011

Sborový list 2011/09-10

Sborový list 2011/06-08

Sborový list 2011/04-05

Sborový list 2011/02-03

Sborový list 2011/01

 

Rok 2010

Sborový list 2010/10-11

Sborový list 2010/08-09

Sborový list 2010/06-07

Sborový list 2010/04-05

Sborový list 2010/02-03

Sborový list 2010/01

 

Rok 2009

Sborový list 2009/11-12

Sborový list 2009/09-10

Sborový list 2009/07-08

Sborový list 2009/05-06

Sborový list 2009/03-04

Sborový list 2009/01-02

 

Rok 2008

Sborový list 2008/10-11

Sborový list 2008/08

Sborový list 2008/05-06

Sborový list 2008/04

Sborový list 2008/03-04

Sborový list 2008/01-02

 

Rok 2007

Sborový list 2007/11-12

Sborový list 2007/09-10

Sborový list 2007/05-06

Sborový list 2007/03-04

Sborový list 2007/01-02

 

Rok 2006

Sborový list 2006/11-12

Sborový list 2006/09-10

Sborový list 2006/07-08

Sborový list 2006/05-06