Střední besídka

Neděle 15.10.2017

Téma: LETNICE – VYLITÍ DUCHA SVATÉHO

Text: Skutky 2

Veršíček: Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, ale ducha síly, lásky a rozvahy. 2. Timoteovi 1,7

Neděle 8.10.2017

Téma: NANEBEVSTOUPENÍ

Text: Skutky 1,1-14

Veršíček: Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Skutky 1,11b

Neděle 1.10.2017

Téma: ZJEVENÍ U TIBERIADSKÉHO JEZERA

Text: Jan 21, 1 – 19

Veršíček: Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Žalm 103, 10

Neděle 24.9.2017

Téma: DVA DO EMAUZ, NEVĚŘÍCÍ TOMÁŠ

Text: Lukáš 24, Jan 20

Veršíček: Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili. Jan 20,29b

Neděle 17.9.2017

Téma: FARIZEUS A CELNÍK

Text: Lukáš 18,9-14

Veršíček: Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Lukáš 18, 14b