Neděle 7.10.2018

Téma: JOSEF – DRUHÉ SETKÁNÍ S BRATRY, JÁKOB DO EGYPTA

Veršíček: Dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Žalm 23,6

Neděle 30.9.2018

Téma: JOSEF – PRVNÍ SETKÁNÍ S BRATRY

Text: Genesis 42

Veršíček: Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. 1. Tesalonickým 5,15

Neděle 23.9.2018

Téma: JOSEF VYKLÁDÁ FARAONOVY SNY

Text: Genesis 41

Veršíček: Neboť oči Hospodinovy obzírají celou zemi, takže se mohou vzchopit ti, jejichž srdce je cele při něm. 2. Paralipomenon 16,9

Neděle 16.9.2018

Téma: JOSEF U POTÍFARA A VE VĚZENÍ

Text: Genesis 39 a 40

Veršíček: Jak bych se mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu!? Genesis 39,9b

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *