Neděle 9.12.2018

Téma: IZRAEL V MAŘE, ÉLIMU A V POUŠTI SÍNU

Text: Exodus 15-16

Veršíček: Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. 1. Korintským 10,13b

Neděle 18.11.2018

Téma: PŘECHOD PŘES RUDÉ MOŘE, MIRIAM

Text: Exodus 14

Veršíček: Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Exodus 14,13a

Neděle 4.11.2018

Téma: MOJŽÍŠ – EGYPTSKÉ RÁNY (PRVNÍ AŽ DEVÁTÁ)

Text: Exodus 7-10

Veršíček: Blaze člověku, který se stále bojí Boha , ale kdo zatvrdí své srdce, upadne do neštěstí. Přísloví 28,14

Neděle 21.10.2018

Téma: MOJŽÍŠOVO POVOLÁNÍ, ÚKOL, NÁVRAT

Text: Exodus 2,23-4,20

Veršíček: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Izajáš 41,10

Neděle 14.10.2018

Téma: MOJŽÍŠ – VRAŽDA, ÚTĚK, SVATBA

Text: Exodus 2,11-22

Veršíček: Raději chtěl snášet příkoří s Božím lidem, než na čas žít příjemně v hříchu. Židům 11,25

Neděle 7.10.2018

Téma: JOSEF – DRUHÉ SETKÁNÍ S BRATRY, JÁKOB DO EGYPTA

Veršíček: Dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Žalm 23,6

Neděle 30.9.2018

Téma: JOSEF – PRVNÍ SETKÁNÍ S BRATRY

Text: Genesis 42

Veršíček: Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. 1. Tesalonickým 5,15

Neděle 23.9.2018

Téma: JOSEF VYKLÁDÁ FARAONOVY SNY

Text: Genesis 41

Veršíček: Neboť oči Hospodinovy obzírají celou zemi, takže se mohou vzchopit ti, jejichž srdce je cele při něm. 2. Paralipomenon 16,9

Neděle 16.9.2018

Téma: JOSEF U POTÍFARA A VE VĚZENÍ

Text: Genesis 39 a 40

Veršíček: Jak bych se mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu!? Genesis 39,9b

Napsat komentář