Od neděle 15. září do neděle 22. září probíhá Týden modliteb za kurzy Alfa
a iniciativu „Zveme Česko na večeři“.

Jaký je důvod a předmět našich modliteb?

  •  Bůh slyší naše modlitby za náš národ
  •  Každodenní modlitba nás udržuje v blízkosti Otcova srdce
  •  Modlitební setkání budují víru
  •  Modli se za ty, které chceš pozvat –  své přátele, rodinu, kolegy
  •  Modli se za týmy kurzů i českou kancelář Alfy

 

Modleme se spolu s ostatními – je také možné se ještě přihlásit do modlitebního řetězce.

Kategorie: Novinky