Vánoce se pro vězně stávají těžkým časem. Stesk po blízkých lidech a domově je silnější než jindy.

Vánočními balíčky chceme dosvědčit, že Boží milost v Kristu přichází ke všem nám, a ke všem nám nezaslouženě.

Balíčky jsou přednostně pro ty, kdo mají dlouhodobé tresty, případně slabé či žádné kontakty s rodinou. Odsouzených v pardubické věznici je kolem 500.

Akci pořádáme posedmé. Loni jsme předali balíčky 350 odsouzeným.

Balíček nechť obsahuje vždy po jednom kuse: 

  • káva
  • čaj
  • čokoláda
  • sáček bonbonů
  • oplatky
  • ručně psané přání k Vánocům. Přání může být vlastními slovy, biblickým veršem, slokou písně apod. Podpis na přání nesmí obsahovat adresu Vašeho bydliště.

Balíček nesmí obsahovat nic jiného! Žádné domácí pečivo, léky, alkohol, peníze, ani jiné předměty! Obaly na potravinách nesmí být narušené. Potraviny balte prosím do průhledných celofánových sáčků. Na dodržení těchto pokynů je založena důvěra, která celou akci umožňuje!

Balíčky předejte prosím v Arše Marii Kampové nejpozději v neděli 15.12. 2013.

Balíčky předají zástupci církví osobně odsouzeným ve věznici 20.12. odpoledne.

Kategorie: Novinky