1. BOHOSLUŽBY

13. dubna Květná neděle 9:30
Bůh nám rozumí, proto nás slyší.

18. dubna Velký pátek  9:30 – bohoslužba s Večeří Páně
Bůh nám rozumí, proto nám odpouští.

18. dubna Velký pátek 18:15
Pašijová bohoslužba

20. dubna Neděle vzkříšení 9:30 – bohoslužba s Večeří Páně
Bůh nám rozumí, proto nám žehná.

2. MODLITEBNÍ SETKÁNÍ

Společná modlitební setkání
Pondělí 14. dubna až čtvrtek 17. dubna v 18:15

Individuální modlitby
Malý sál bude v čase velikonočního týden přebudován na „kapli“. S výjimkou času společných modlitebních setkání je možné kdykoliv přijít a strávit tu čas o samotě s Kristem. Připraveny budou různé překlady Bible, hudební CD i nástroje, inspirativní texty, volné plochy pro psaní modliteb, modlitebních předmětů i vzkazů…

Na dveřích malého sálu bude vyvěšen časový rozpis po 30 minutách, kam se můžete zapsat. Nebo zavolejte či pošlete sms do kanceláře Archy a budete na seznam připsáni.

 

 

 

 

Kategorie: Novinky