V neděli 24. 2. 2013 zemřel bratr Arnošt Šenkýř ve věku 91 let. Rozloučení s naším milým bratrem se uskuteční

v sobotu 2. 3. 2013 v 11.00 v obřadní smuteční síni ve Skutči.

Kategorie: Novinky